Depression

Jeanette Sander Terapi

Depression? Ingen ventetid. Få hjælp med det samme

Er du trist og nedtrykt det meste af tiden? Føles alting håbløst og meningsløst? Er energien væk, og finder du ingen glæde i de ting, du plejer at gå op i? Så har du måske en depression.

Depression er en folkesygdom, og i løbet af livet får næsten 20% af den danske befolkning sygdommen. For nogle vil depressionerne være tilbagevendende.

Symptomer på depression

Når man er deprimeret, så kan sygdommen komme til udtryk på en række forskellige måder.

Nogle af de typiske symptomer er følgende:

  • Du føler dig trist, nedtrykt og træt
  • Du har ingen energi
  • Alting føles håbløst og meningsløst
  • Du synes ikke, du er god nok. Alting er galt
  • Du kan ikke se løsninger
  • Du er vred og anklagende
  • Du spiser mindre eller mere, end du plejer

Behandlingsmuligheder

Selvom det kan føles meget tungt at være ramt af en depressiv tilstand, så er behandlingsmulighederne veldokumenterede og effektive.

For de fleste kan samtaleterapi, eventuelt i kombination med medicinering, overraskende hurtigt vende billede.

Nogle har tilbagevendende depressioner, fx i form af en vinterdepression, og i de tilfælde kan man komme den depressive tilstand i forkøbet ved at kende symptomerne og de udløsende faktorer.

Stressudløst depression

For nogle kan et hårdt pres på arbejdet over længere tid føre til en depression. Det samme gælder for følelsesmæssig stress, fx fra et dødsfald, sygdom eller en skilsmisse. I de tilfælde er samtaleterapi særlig effektiv, fordi der findes en konkret udløsende faktor, som man gennem terapien kan tale om, forholde sig til og lære at rumme og håndtere.

Over 300.000 danskere er på daglig basis ramt af en depression.

Hvem kan blive ramt?

Alle kan blive ramt af en depression. Nogle gange er der en konkret udløsende faktor, men tristheden kan også komme snigende, indtil den til sidst tager over og farver alting gråt. I alle tilfælde handler det om at søge hjælp, så tilstanden kan afkortes, lindres og behandles.

Depression hos ældre ses ofte, og som pårørende skal man være opmærksom på, om det er aldersrelaterede påvirkninger, der fører til ændret adfærd, eller om det rent faktisk er en depressiv tilstand?

Unge er også udsatte i forhold til depression. Når det kommer til depression og unge mennesker, skal man være særlig opmærksom, da unge har en tendens til at bebrejde sig selv for tilstanden.

Andre tidspunkter, hvor depression kan ramme, er i forbindelse med fødsel, dødsfald, skilsmisse, sygdom og arbejdspres. Men depression kan også ramme uden nogen form for åbenlys katalysator.

Bemærk! Det er helt naturligt at føle sig trist i nogle få dage. Det er først, når tristheden bider sig fast og forværres, du skal være opmærksom.

Ingen ventetid!

Jeanette Sander er uddannet psykoterapeut og har hjulpet mange mennesker med udfordringer i livet.

Kontakt mig for en uforpligtende indledende snak. Jeg svarer inden for 24 timer!

5353 5540
Samtaler tilbydes i min klinik, i dit private hjem, via Skype eller mobil

Eller skriv via formular eller email : kontakt@jeanettesander.dk

Læs min artikel om teenagere, der har det svært.

Ja tak, kontakt mig!