Lederudvikling

Lederudvikling

En virksomhed er kendetegnet ved sine ledere – af deres faglige dygtighed, innovation og engagement – og ikke mindst af deres menneskelige indsigt og evne til at skabe trivsel.

Med mig som sparringspartner kan ledere vokse sig stærkere i rollen, så lederen i højere grad formår at skabe resultater samtidig med at vedkommende højner medarbejdermotivationen og selv trives. Jeg tilbyder endvidere udviklingsforløb til lederteams, hvor vi fx arbejder med at styrke samarbejde, dialog, performance, stressforebyggelse og trivsel.

Jeg tilbyder faste erhvervsordninger, hvor ledere og lederteams indgår i nogle effektfulde forløb med aftalte og definerede udviklingsmål. Målsætningen er at understøtte både leder og organisation henimod en sund og rummelig kultur, hvor der er positiv energi, tillid, motivation, følgeskab, stressforebyggelse og lav medarbejderudskiftning.

En erhvervsordning kan fx indebære:

  • Ledercoaching. Voks som leder i et trygt og kompetent rum

  • Lederteamcoaching. Lær at spille hinanden gode

  • Den svære samtale. Bliv klædt på

  • Forebyggelse af stress, både hos lederen og medarbejderne

  • Lederens værktøjskasse i forhold til stress
  • Retur fra sygemelding. Hvordan håndteres det bedst

  • Supervision i forbindelse med konkrete udfordringer

  • Fokus på at skabe en kultur med høj tillid og følgeskab
  • Konflikthåndtering
Hvorfor vælge mig?

Som psykoterapeut og stresscoach har jeg et holistisk perspektiv på erhvervslivet. Dertil kommer, at jeg også selv har været leder. Jeg har i mange år haft konstruktive, effektfulde forløb med erhvervsledere, men jeg har også hjulpet medarbejdere, der har været udbrændt af stress. Jeg har med andre ord hjulpet ledere til at blive bedre ledere, men også set hvad et hårdt miljø kan skabe af konsekvenser.

Mit arbejde tager altid udgangspunkt i individet, for hvis et menneske, uanset rolle, ikke trives – ikke udlever sit potentiale, så er det som at bygge et slot på sand. Det vil ikke bestå særlig længe. Når en leder ser sig selv og sin påvirkning, kender sine prioriteter, svagheder og styrker, så kan personen langt bedre skabe værdi for sig selv, andre og organisationen.

Jeg udfordrer nænsomt og kompetent, så mine klienter vokser som mennesker og ledere. Den positive effekt breder sig som ringe i vandet i en organisation, og det vil altid være en god investering. Man siger altid, at medarbejdere ikke forlader firmaer, men ledere. Men ledere forlader også firmaer, hvis de ikke trives og føler de udvikler sig i rollen.

Fast erhvervsordning

En fast erhvervsordning består af en aftalt ramme og nogle aftalte målsætninger. Organisationen tilknytter et antal ledere til ordningen, som herefter indleder individuelle forløb, der understøtter organisationens overordnede målsætninger med ordningen, fx mindre stress, højere trivsel, formindsket konfliktniveau, bedre samarbejde, etc.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om målsætninger, ramme og økonomi.