Familieterapi

Familieterapi

Hvad er familieterapi? Jeg ser på familien som et system af relationer, hvor hver part påvirker helheden, så når dit barn ikke trives, vil hele familien blive påvirket.

Når familier henvender sig til mig,  er det fordi deres børn ikke trives og samværet i familien over tid har været opslidende. De har forsøgt alt for at hjælpe og løse de udfordringer børnene står med, men intet ser ud til at virke.

Familieterapien hos mig åbner op for et rum, hvor alle parter er ligeværdige, og hvor der er tid nok til at alle bliver hørt. Jeg skaber tillid og tryghed, som er en helt nødvendig forudsætning for, at alle parter tør vise hvem de er, udtrykke hvordan de har det og kan fortælle, hvad der er på spil (tristhed, frustration, manglende overskud, vrede, afmagt, osv.)

Jeg anskuer derfor ikke barnet som ”problemet”, men ser på de dynamikker rundt om barnet (skole, venner, familie osv), som kan være medvirkende til at familiens udfordringer er opstået.

Jeg sætter fokus på at lytte uden at afbryde for at give jer et klarere billede af hinanden og muligheden for at forstå de bevæggrunde, I hver især handler ud fra.

Jeg faciliterer samtalen mellem jer og sikrer, at der tages hensyn til alle parter. I fællesskab ser vi på hvilke dynamikker, der udspilles mellem jer, hvilke samspil der nedbryder og ”kører i ring”, og hvilke der helbreder og skaber vækst og trivsel.

Healingen sker ved at alle familiens ressourcer tages i brug, og samtidig får I de bedste værktøjer med hjem til at håndtere hverdagens små og store udfordringer.

Som udgangspunkt foregår terapien på min klinik, men hjemme hos jer er også en mulighed og af og til laver jeg også familieterapi i naturen. Det kan løsne op for dialogen og gøre samtalen mindre intens.

Jeg ved, at det kan synes uoverskueligt at komme i gang med terapi, men jeg har kun positive erfaringer med den svære familiesamtale, og jeg ved, at der altid findes en alternativ og mere konstruktiv vej ud af mistrivsel og magtesløshed, som en hel familie kan være havnet i, end den I går på i øjeblikket.

Når I starter i terapi, finder vi sammen den metode og form, der passer til jer.

Jeg glæder mig til at se jer.

Udover familieterapi tilbyder Jeanette Sander også stresscoaching, Walk & Talk og individuel terapi.