Om stresscoaching

Om stresscoaching

almindelig travlhed? Kortvarig præstationspres? Eller alvorlig langvarig stressbelatning? Stresscoaching kan hjælpe dig til et liv med mindre stress, uro og mere glæde.

Stress er blevet et elastisk begreb, som bruges i flæng om forskellige belastningsgrader. Jeg definerer stress som en usund over-belastningsreaktion, som oftest har stået på over længere tid. Det er en oplevelse af, at omgivelsernes krav overstiger dine ressourcer og resulterer i forskellige fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Der kan være store individuelle forskelle og belastningen skal ses både i forhold til medarbejderens arbejds- og privatliv.

Ved langvarig stress kan kroppen reagerer voldsomt, men ofte opdages det for sent, fordi symptomerne kommer snigende.

Typiske symptomer på stress hos medarbejderen:

 • Manglende overblik

 • Mentalt og følelsesmæssigt drænet

 • Svært ved at sove

 • Glemmer ting, man ikke plejer

 • Hoved- og/ eller mavepine

 • Bekymringer (tankemylder)

 • Let Irritabilitet

 • Ineffektivitet

 • Nedsat immunforsvar

Ved svær belastning kan angst, depression og udbrændthed blive en del af symptombilledet.

Det er først når medarbejderen genkender stres, at der kan handles på situationen. Det væsentlige er, at der bliver taget hånd om det, så hurtigt som muligt.

Det er ikke altid muligt at ændre de omgivende vilkår, men det er altid muligt at ændre tilgangen til det, du møder. Får man udtrykt det, man ønsker? Kender man sin egen formåen? Sætter klare grænser? Og får sagt fra over for det, du ikke vil – eller kan? Vi kigger ligeledes på medarbejderens ressourcer og kompetencer holdt op imod udfordringer og belastninger.

Et stressbehandlings forløb kan hjælpe medarbejderen. Jeg tilbyder stresscoaching i form af støttende og rådgivende samtaler med mig som professionel coach og psykoterapeut. Jeg har i adskillige år beskæftiget mig med stress og har selv haft stress inde på livet. Det har givet mig en langt større forståelse for, hvorfor det kan være så udfordrende at stå af hamsterhjulet og række ud efter hjælp.

Stressforløb:

 1. Vi afdækker i hvilke situationer, medarbejderen oplever stress i hverdagen og ser på, hvordan krop, fysik og psyke, reagerer på belastningen.

 2. Vi går efter ”de lavt hængende frugter” til at starte med og fokuserer på, hvor medarbejderen nemt og hurtigt kan sætte ind i forhold til stress.

 3. Der gives konkrete værktøjer til at arbejde med den fysiske/psykisk belastning.

 4. Vi sætter ligeledes fokus på, hvordan medarbejderen lærer at lytte bedre til sin krop og ser forskellen på at re-agere eller tage omsorgsfuld ansvar for sig selv.

 5. Vi samler op løbende ved at mødes face to face og på Skype.

 6. Forløbet er individuelt. Det bliver sat sammen ud fra, hvor medarbejderen står, hvordan personen har det, og hvad der er muligt for vedkommende ”at tage ind og omsætte”.

Målet er, at få glæden og overskuddet tilbage !

Udover stresscoaching tilbyder Jeanette Sander også individuel terapi, Walk & Talk, massageordning og samtaler med unge.