Sig fra over for din chef og kollega!

Sig fra

Sig fra over for din chef og kollega!
– og sig ja til dig selv, din kæreste, familie – dit liv, og dine medmennesker

Jeg snakker dagligt med en masse stressramte mennesker i min klinik, som alle har det til fælles, at de ikke får sagt fra før læsset vælter.

Der er mange forklaringer fra klienterne på, at det ikke sker. Måske du kan nikke genkendende til flere: Hasteopgaver fra chefen, hurtig vækst i organisationen, hvor antal hænder ikke følger med, ansættelsesstop selvom arbejdsmængden er for stor, sygemeldte medarbejdere, hvor du overtager deres arbejde m.fl.

Der kan altid opstå omstændigheder som disse, og ja, lad os slå fast, at der helt overordnet burde være en sund arbejdskultur og en kompetent ledelse, som formår at navigere under forandringer, er i stand til at se, hvad der kræves og herunder tage de forholdsregler, der er nødvendige for derved at sikre, at der er ressourcer tilgængelige for at passe på den enkelte medarbejder og så videre. Men desværre er det ofte ikke tilfældet. Alt for tit er det medarbejderen, der står tilbage med problemet.

Derfor siger du ikke fra

Så hvad er det, der gør, at vi fravælger os selv og bare ”tager læsset.” Der er rigtig mange individuelle forklaringer og grunde til, at vi gør, som vi gør, men vi gør det alle af en grund, bevidst som ubevidst.

Flere klienter fortæller følgende om grunden til, at de ikke stopper op eller siger fra, mens tid er:

”Der er jo nogen, der skal tage opgaverne, når nu min kollega har sagt op” eller ”Jeg er ny i organisationen og vil gerne vise mit værd” eller ”Det er bare arbejdskulturen”, ” Jeg vil ikke fremstå som svag og siger derfor ja til de arbejdsopgaver, jeg får”, ”hvis jeg fortsætter med at arbejde, forsvinder bunkerne nok på et tidspunkt”, ”Jeg har jo kompetencerne og kan jo sagtens løse de opgaver som efterspørges, selv om jeg ikke har tid”  og mange flere lignende forklaringer.

Kan du mon se dig selv i et af ovenstående udsagn?

Det rammer ofte de bedste medarbejdere

Kendetegnet ved netop disse medarbejdere er, at de ofte er meget ressourcestærke og formår at arbejde fokuseret og målrettet under langvarigt pres, og overhører derved alle kroppens (fare)signaler undervejs.

Paradoksalt nok ender de oprindelige gode hensigter om at udfylde jobfunktionen til perfektion, gøre chefen en tjeneste, være ”guld” medarbejder/kollega eller den alvidende (go to) med at blive en byrde for organisationen, idet mange ender med en stresssygemelding eller i værste fald udbrændthed, som koster store summer for organisationen, der samtidig mister en kompetent medarbejder.

For at vælge dig selv til og tage nogle nye valg, arbejdsmæssigt som privat, forudsætter det, at du bliver klar over dine handlinger og de konsekvenser, det kan få.

Du bør eksempelvis arbejde med at blive klar over følgende:

  • Hvorfor er det så svært for dig at sige nej til flere opgaver?
  • Hvad er det, som sker i dig, når du skal kommunikere et ”nej” og ikke et ”ja, selvfølgelig”
  • Hvornår er det for meget på jobbet? Derhjemme?
  • Hvad vil du gerne prioritere i dit liv?
  • Hvordan siger du ja til flere af de ting, der gør dig lykkelig.
  • Og nej til de ting, der dræner din energi og overskud.

Book en samtale i dag med mig og blive i stand til at forebygge stress og skabe balance mellem de krav, der reelt stilles til dig og de ressourcer du har.