Hvad er psykoterapi

Hvad er psykoterapi?

Hvad er psykoterapi? Jeg arbejder ud fra en grundlæggende forståelse af, at en tillidsfuld relation i øjenhøjde er det bærende element i et samarbejde. Derfor lægger jeg vægt på at arbejdet foregår i professionelle rammer, i en seriøs og nærværende atmosfære. Et hvert samarbejde tilrettelægges individuelt under hensyn til problemets karakter og den enkelte persons behov og ressourcer.

Der er i princippet ikke noget, man ikke kan tale med en psykoterapeut om. Det er netop det, der gør det særligt og trygt. Samtalen tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig at tale om, og du får hjælp til at få sat ord på den vanskelige situation, du befinder dig i. Det overordnede fokus i det kliniske psykoterapeutiske arbejde er at udvikle en øget bevidsthed om relationen mellem henholdsvis:

  • Tanker, følelser, indre/ydre kropssansninger og adfærd/handlinger.

  • Dig selv og dine relationer

  • Fortiden, nutiden og fremtiden.

Behandlingens længde afhænger af det enkelte menneske. For nogle er der tale om en meget klar afgrænset problematik, for andre viser det sig, at flere temaer er bundet sammen og der er brug for tid til at undersøge og belyse flere områder.

Jeg har klienter der efter 5 gange oplever sig parat igen til at cope med de udfordringer de står over for, og enkelte, der over 10 år, har besøgt mig i periodiske intervaller grundet nye tematikker, der opstår i livet som stress/karriere, sorg over forældres død, udfordringer i parforholdet, m.fl.

3 gode grunde til at du skal vælge psykoterapi

  • Du bliver mødt dér, hvor du er, præcis som den du er!

  • Du får mulighed for at bearbejde og identificere uhensigtsmæssige følelser, handlinger, og tanker og slippe dårlige vaner du ikke har brug for.

  • Du modtager kvalificeret hjælp, får professionelle værktøjer og inspiration og opnår større tilfredshed med dit liv – og dine nære relationer.

Jeanette Sander tilbyder også Walk & Talk, Samtaler med Unge og stresscoaching.