Foretrækker mænd online terapi?

Online terapi

Foretrækker mænd online terapi?

Da hele verden lukkede ned, blev jeg, som så mange andre, nødt til at nytænke rammen for mit fag. Personlige terapi-sessioner var ikke mulige, så jeg begyndte derfor hurtigt at tilbyde Zoom-terapi, så jeg stadig kunne nå de mennesker, der havde brug for at tale med mig.

Da det igen blev muligt at mødes til de klassiske sessioner ansigt til ansigt, opdagede jeg noget interessant. Nogle af mine mandlige klienter foretrak at blive ved med Zoom-terapi. Og det blev endnu mere interessant, da nye klienter kom til, og de fra starten gjorde mig opmærksom på, at de helst ville gennemføre forløbet virtuelt. Noget var ændret.

Stor stigning i online terapi

Jeg dykkede ned i statistikkerne og så, at flere undersøgelser understøttede min egen oplevelse med visse klienters præference for digital terapi.

Således viste en undersøgelse fra PensionDanmark, at der var en mærkbar stigning i ønsket om digital terapi – og at 63% af online førstegangssamtaler blev booket af mænd. Noget tyder altså på, at mange, og særligt mænd, rigtig godt kan lide virtuel terapi. En engelsk undersøgelse udført af Dr. Severe viste ligeledes, at næsten 50% af terapi-klienter foretrak at fortsætte med digital terapi, selv efter det var muligt at vende tilbage til den normale terapi-samtale.

Hvorfor er online terapi populært?

Jeg kan sagtens se, hvad det er, som online terapi kan:

  • Online terapi opleves som et mindre første skridt
  • Online terapi opleves som mere diskret
  • Online terapi er mere fleksibelt – og kan foregå hvor som helst
  • Der er ingen transporttid ved online terapi-sessioner
  • Online terapi er typisk lidt kortere og mere koncist

Disse faktorer appellerer både til mennesker med en travl hverdag samt mennesker, der oplever det som et stort skridt at søge professionel hjælp. Og det appellerer muligvis i særlig høj grad til mænd.

Mange har det svært

For mig er online terapi ikke bedre eller dårligere end klassisk terapi. Det handler om, hvad der passer til klienten. Når det kommer til stykket, er det vigtigste, at man får professionel hjælp, hvis man gennemgår en svær tid. Hvordan og hvornår er sekundære faktorer.

Jeg oplever desværre, at mange har det svært lige nu – og markant flere end før corona. Udfordringerne tynger, og livet føles trist. Måske er der problemer med arbejdsglæden, med børnene eller i parforholdet – og så har angst og stress i øvrigt haft gode vækstbetingelser både under og efter nedlukningerne.

Desværre understøttes mine egne erfaringer af et utal af undersøgelser. Eksempelvis viste en undersøgelse fra Norge, at antallet af voksne med symptomer på angst- og depression var tredoblet efter Corona. Det billede kan jeg desværre genkende, og jeg oplever også, at mange unge har det svært lige nu.

Er online terapi lige så godt?

Nogle af mine klienter har spurgt mig, om digital terapi er lige så godt som klassisk terapi. To studier fra henholdsvis Northwestern University og Leipzig University dokumenterer, at digital terapi er lige så effektivt, som et almindeligt møde – særligt i forbindelse med et længere terapi-forløb.

Jeg tror, at digital terapi er kommet for at blive, og at vi terapeuter og psykologer vil bruge det fremover som en helt integreret del af vores værktøjskasse.

Er du interesseret i at prøve en digital terapi-session? Kontakt mig, så kan vi aftale et virtuelt møde. Du er naturligvis også meget velkommen til at aftale en klassisk session.

Kilder:

https://unric.org/da/covid-19-angst-og-depression-stiger/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/many-psychiatry-patients-prefer-online-therapy#The-studys-main-findings

https://www.medicalnewstoday.com/articles/many-psychiatry-patients-prefer-online-therapy#The-studys-main-findings