Gode råd om angst

Sig fra

Gode råd om håndtering af angst

 • Søg viden og indsigt. Der findes en masse relevant viden fx i pjecer, fagbøger, selvhjælpsbøger, på Youtube m.fl. Husk på, at du ikke er alene, så få gode råde og tips af andre
 • Accepter din angst. Al forandring starter med accept og anerkendelse af situationen. Er du i tvivl, om du har en angstlidelse – bør du søge hjælp hos en terapeut eller læge
 • Vær åben. Tal om angsten, få den ud af skammekrogen og ud i lyset. Det er et vigtigt led i bearbejdningen af din angst. Når du selv er åben om problemet, er det lettere for folk omkring dig at forstå, hvordan du har det, og gør det lettere for dem at støtte dig. Desuden aftager dit indre forventningspres fra omgivelserne, hver gang du siger det højt. Du kan ikke tale nok om det. Hver gang du siger det højt, så letter angsttrykket lidt. Du puster så at sige lidt af angsten ud
 • Lær din angst at kende. Se den som en del af dig. Den er ikke hele dig, selv om det til tider kan føles sådan. Forestil dig, at du sætter din angst over for dig. Spørg hvad den har brug for? Hvad er særligt ved din angst? Er der noget du bliver nysgerrig på?
 • Pas på dit Energiregnskab. Det er afgørende at du ved, hvad der giver dig energi, og hvad der dræner dig. Køb fx en lille notesbog , hvor du registrerer, hvad du laver dagligt, hvad giver dig energi og hvad tager din energi. Jo dårligere din energibeholdning er, des bedre betingelser har angsten
 • Motion er guld værd. Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet forebygger angst, reducerer angstsymptomer, forbedrer søvn og forbedrer din mestring af angst. Ud over at du kommer i bedre form, bliver din kropsfornemmelse også bedre, hvilket giver dig en følelse af kropskontrol, selvtillid og velvære. Desuden får du energi efterfølgende til at mestre din angst
 • Brug naturen! Tag ud i den. Det kan være din lokale park, skoven, havet, søerne, marker. Når vi opholder os i naturen, viser forskningen, at det gavner både dit fysiske og psykiske helbred. Vi får hverdagen på afstand, ser anderledes på os selv og får det simpelthen bedre, når vi er i naturen
 • Undgå isolation. Det forstærker dit tankemæssige panser som afskærer dig fra omverdenen og forværrer din ensomhed og smerte. Du har brug for menneskelig kontakt og omsorg!
 • Lær at mestre nogle mentale teknikker. Det kan have en meget virksom effekt at afspænde muskler og gøre vejrtrækningen dybere. Det medfører nemlig, at du oplever mental ro, tankemylderet reduceres og angstfornemmelsen i kroppen opløses. Eksempler på teknikker kan være: Mindfulness, Visualiseringsøvelser, Lytning til beroligende og afspændende musik m.fl.
 • Hold igen med alkohol. Det kan virke beroligende at dulme angst med nogle glas vin eller andre rusmidler. Men på sigt kan de skabe afhængighed og forværre angsten
 • Medicin. Det kan være gavnligt at supplere samtaleterapi med medicin. Mange trapper ud af medicinen igen, når de oplever, at de har fået tryghed i dem selv og gode brugbare værktøjer, de kan benytte.
 • Samtaleterapi. Ræk ud efter hjælp. Den er derude. Forudsætningen for et godt og effektfuldt terapeutisk forløb er altid, at terapeuten er i stand til at skabe tillid og et trygt rum til at være den du, uanset hvad du rummer af: Skyld, skam, forkerthed, tristhed, sorg, selvhad, afmagt osv. Du skal føle, du kan være dig selv!

 

Mine råd er generelle, pluk af dem og prøv noget af og find ud af hvad der virker for dig.

Er du interesseret i at høre nærmere om samtaleterapi i forhold til angstbehandling hos mig, er du velkommen til at kontakte mig. Der er ingen ventetid p.t. – og du kan få hurtig hjælp.